Beszámoló a Lakás Bizottság eredményeiről

Megjelent: 2010. július 01. csütörtök


 

Beszámoló a Lakás Bizottság eredményeiről  (2006-2010. év)

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestületének Lakás Bizottsága a lakásgazdálkodási feladatok minél hatékonyabb ellátása érdekében 2006. októberében kezdett neki az aktuális lakáspiac valamint a lakossági igények és önkormányzati lehetőségek átvizsgálásához, amelynek eredményeit egy 40 oldalas összegzésben, az ún. önkormányzati lakásgazdálkodási koncepcióban foglalta össze. Köszönet elsősorban a Lakás Bizottság tagjainak, a Hatósági Osztály dolgozóinak a sok-sok elvégzett munkáért. Köszönet jár viszont a Képviselőtestület valamennyi tagjának is.

A koncepció 3 pillérre helyezte az önkormányzati lakásgazdálkodást: a meglévő bérlakás állománnyal való gazdálkodás, a szociális lakástámogatási rendszer valamint a társasház felújítás lett kijelölve.

1./ Bérlakásállomány

2007. év januárjától 2010. június 30-ig az alábbi bérbeadások történtek:

Szociális alapon: 21 db

Ifjúsági garzonlakások: 44 db

Nyugdíjasházi lakások: 19 db

Pályázat útján, piaci alapon: 9 db

Közérdekű feladatok ellátása érdekében, piaci lakbérrel: 8 db

A számok azt mutatják, hogy a szociális bérbeadások száma az ide sorolandó nyugdíjas és ifjúházas lakásokkal együtt 84 db volt, a piaci pedig 17 db, vagyis a lakáskiutalások 20%-a már piaci lakbérrel történt, szemben az ezt megelőző évekével, amikor is a bérbeadásoknak kb 10% történt piaci lakbérrel.

A meglévő lakásvagyon felújítására és karbantartására a 2007-2009. években 130.388.000.-Ft-ot  költöttünk.

Nem hallgathatjuk el, hogy minden eredeti, a meglévő vagyon megőrzésére és gyarapítására vonatkozó elképzelésünkkel szemben végül az önkormányzat nehéz anyagi helyzete miatt hozzájárultunk az önkormányzati lakások értékesítéséhez. Sikerült azonban elérni, hogy az ebből befolyó bevételeket az önkormányzat a társasház felújítási programra fordítsa, elősegítve ezzel a közösségi értékek gyarapítását. Szintén fontos kiemelni, hogy bizottsági elnökként mindent megtettem azért, hogy a városképi jellegű, komoly anyagi és eszmei értékkel bíró központi lakóingatlanok továbbra is önkormányzati tulajdonban maradjanak. 

2./ Szociális lakástámogatás

Az elmúlt 4 évben 31.940.000.-Ft-tal segítettük elő a kiskunfélegyházi polgárok lakáshelyzetének javítását. 78 család lakásépítési, vásárlási, bővítési és korszerűsítési céljait tudtuk támogatni, ez családonként átlagosan 410.000.-Ft-os támogatást jelent.

3./ Lakóépületfelújítási program - 1106 db lakás felújításának támogatása

Kiskunfélegyházán mindösszesen 3038 db lakás épült iparosított technológiával, vagyis a város lakásállományának kb. 22%-a! A Lakás Bizottság kettőzött energiával fogott hozzá a közösségi terek és épületek felújításához. 2006 és 2010 között 28 társasház energiatakarékos felújításának támogatásáról döntött.

Ebből 2 db 90 lakásos társasház felújítása 2009. őszén már befejeződött (Dr. Holló L. u. 59-69. és Dr. Holló L. u. 73-83.), további 2 társasház (Attila 5-7. és Dr. holló L. u. 71.) felújítása pedig a közeljövőben fog elkezdődni. A 2009. októberében meghozott döntés alapján további 7 társasház felújítása kezdődhet el a kormányzati döntést követően, előreláthatóan 2011. tavaszán. Információink szerint az új kormány továbbra is elkötelezett híve marad az energiatakarékos épület felújításoknak, de az eddigi konstrukciónál kedvezőbb, az állami szerepvállalást elő-vagy párhuzamos finanszírozásban előtérbe helyező modellt fog kidolgozni. A jelenleg már zajló, aDAOP pályázat során megvalósuló Majsai úti lakótelepet érintő szociális város rehabilitáció pedig további 401 db lakás felújítását segíti elő. Az 1106 db lakás komplex felújításával az iparosított technológiával épült lakások 36%-a újul meg egy önkormányzati ciklus alatt, ami országos viszonylatban is kiemelkedő eredmény. Ehhez az önkormányzatnak mindösszesen 277.221.596.-Ft-ot kellett biztosítani. Ennek a nagy részét sajnos az önkormányzati bérlakások értékesítéséből finanszírozta/finanszírozza a város – eddig 238.848.541.-Ft folyt be lakáseladásokból –, de meggyőződésem szerint, ha az önkormányzati vagyon csökkentésével a lakóközösségi vagyont növelni tudjuk, akkor ez még mindig pozitívabb, mintha azt felélnénk és nem teremtenénk  vele a jelen és a jövő nemzedékének élhetőbb, lakhatóbb várost. 
      
Bense Zoltán a Lakás Bizottság Elnöke

comments
Találatok: 3727