Panel

Megjelent: 2009. december 09. szerda
Írta: F.Közlöny

Folytatódik a panelek felújítása Félegyházán

 

 

Két kilencven  lakásos panelház újult meg a nyáron Félegyházán. A DAOP- pályázat keretében rövidesen elkezdődik a Majsai úti lakótelep házainak hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje.  A munka azonban nem áll meg. Megjelent ugyanis a Klímabarát Otthon Panel, az „új panel” program Az elmúlt hetekben Bense Zoltán a Lakás Bizottság elnöke több társasház közgyűlését látogatta végig, majd hívott össze fórumot az érintettek számára.

 

A fórumot követően a szakbizottsághoz öt társasház illetve lakásfenntartó szövetkezett (A Fortuna Lakásfenntartó Szövetkezet a kezelésében lévő Asztalos J. u. 2-8. és az Asztalos J. u. 13-23. szám alatti 2 épületre, továbbá az Asztalos J. u. 10-12. szám alatti társasház, a Deák F. u. 1-5. és az Attila u. 1-3. szám alatti társasházak) nyújtott be támogatási kérelmet. Az öt épületben 264 lakás található, mindegyik épületben komplex felújítást szándékoznak végrehajtani. Ez azért lényeges, mert az új támogatási rendszer úgy lett kialakítva, hogy komplex felújításokra motiváljon, felkínálva a Klíma BÓNUSZ kiegészítő támogatás lehetőségét a pályázóknak.

Ebben az önkormányzati ciklusban a mai napig 180 lakás újult meg. Tavasszal a Majsai úton 401 lakás rekonstrukciója kezdődik el a DAOP végrehajtása során. Ez összesen 581 lakás. Az újonnan beérkezett kérelemmel együtt négy év alatt 845 lakás komplex rekonstrukcióját válhat valósággá, ami országos viszonylatban is nagyon jó aránynak számít.

Kiskunfélegyházán 3038 lakás épült iparosított technológiával, vagyis a város lakásállományának kb. 22%-a. A 845 lakás komplex felújításával az iparosított technológiával épült lakások 28%-a újulhat meg egy önkormányzati ciklus alatt. A város képviselő testülete legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy az önkormányzat 10%-os támogatást nyújt az 5 épület felújításához, melynek összege 42.763.590.-Ft- tájékoztatta lapunkat Bense Zoltán, a Lakásbizottság elnöke.

Share
comments

Nem beszélni

Megjelent: 2009. december 09. szerda
Írta: Gulyás Sándor

Nem beszélni, dolgozni kell

 

Bátran állítható, hogy a 4. számú választókörzet a város egyik legjobban fejlődő része. Köszönhető mindez Bense Zoltán önkormányzati képviselőnek, aki  elmondása szerint  a város, ezen belül a rábízott városrész fejlődését tekinti legfontosabb feladatának. Ennek ékes bizonyítéka az elmúlt két esztendő munkájának eredménye.

A körzetemben nagyon sok mindent sikerült megvalósítani. Úgy érzem többet is, mint amennyit ígértem. Egyebek között elkészült a közök út- és járda burkolata, egészen a Horváth Zoltán utcától az Attila, Hunyadi, Deák, Mártírok, József Attila utcán át a Kápolnáig, a Móra tértől a Klapka utcáig. Munkámban Gyenes Attila és Ficsór József képviselőtársaimtól is kaptam segítséget,hisz többek között az ő körzeteikkel szomszédos a  4-es körzet.. Új térburkolatot kapott a József Attila iskola előtti terület, elkészült az iskola, az orvosi rendelő akadálymentesítése, a Hunyadi utcai családsegítő külső liftje, mellékhelyiségeinek felújítása. Megvalósult a Hunyadi u. 2 szám alatti Nyugdíjasház tatarozása, valamint a folyosók festése. 

Újabb játékokat vásároltunk a Korond utcai és a Móra téri, Molnár Béla utcai játszótérre. A létesítmények állagának megőrzése érdekében helyi rendeletet is módosítottunk,a játszóterek működtetésének rendjét. Új padok kerültek a játszóterek köré. Lakossági kérésre egyirányú lett a Deák-Hunyadi köz. Elkészült a Mártírok utca útburkolat cseréje, megépült az új csapadékcsatorna.

A körzetben újabb világítótesteket szereltek fel és szelektív hulladékgyűjtők kerültek kihelyezésre.

 Elkészült a József A. utcai önkormányzati bérlakás tatarozása, megvalósult a Móra tér kisátjáró újjáépítése is.

Mint a Lakás Bizottság elnöke nagyon nagy sikernek értékelem, hogy idén két, egyenként kilencvenlakásos társasház újulhat meg az úgynevezett Panelprogram keretében a Petőfi lakótelepen. A városban tavaly négy társasház igényelt önkormányzati és állami támogatást a harminchárom százalékos önrész mellé. Az első miniszteri döntés decemberben született, melynek értelmében két pályázó jutott összesen kilencven millió forint állami támogatáshoz.  Így a Dr. Holló L. u. 59-69. szám és a Holló L. u. 73-83. alatti 90 lakásos, 1980-ban épült társasház lakóközössége rövidesen megkezdheti az épületek teljes körű felújítását.  Minden esély meg van azonban arra is, hogy a közeljövőben a másik két pályázót is a nyertesek közt tudhassuk.

Továbbra is vallom:  A siker és a jövő gondolata a fejemben összetartozik. A siker közös,mindannyiunk sikere!

-g-

Share
comments

Egy sikeres körzet

Megjelent: 2009. december 03. csütörtök
Írta: Gulyás Sándor

Egy esztendő telt a választások óta. Az elért eredményekről Bense Zoltán önkormányzati képviselő,a 4.sz. választókerület képviselőjét kérdeztük.

Amikor 1 éve indultam az önkormányzati választásokon,azt mondtam,hogy a képviselőség szolgálat. Ma is így gondolom. Amikor sikerről beszélünk,ez a legfontosabb. Sikert csakis közösen érhetünk el. A legfontosabb,hogy a képviselő,akiben bíznak tudja ,hogy honnan jött. Tudja, hogy őt kiválasztották azért,hogy képviseljen,hogy a körzetét és a várost szolgálja. A legfontosabb a kapcsolattartás. Elmondhatom,hogy jó a kapcsolatom a polgárokkal,megkeresnek a problémáikkal személyesen,írásban és telefonon. Mindig ügyelek,hogy mindenkihez eljussak és valamilyen választ, megoldást adjak! Természetesen siker,ha egy körzet szemmel láthatólag is szépül, fejlődik.

Milyen kézzelfogható eredményt sikerült elérni az elmúlt egy esztendő alatt?

Elkészült a Korond utcai játszótér fejlesztése,bekerítése, a Móra tér- Molnár B. belső udvari játszótér fejlesztése,felújítása, A Móra tér- Molnár Béla u. közti átjáró építése,területrendezése, a Molnár B. u-i csapadékelvezető csatornahálózat fejlesztése,aszfaltozása,parkoló szélesítése. Egyik leglátványosabb beruházás a közök kiépítése a Kalmár kápolnától egészen az Attila utcáig. Támogattam és segítettem a József A. Iskola tornatermének felújítását,a járdaépítéseket. Segítettem a az Attila utcai tömbben lakók kérését,érdekeit,legyen az nyílászáró-csere,vagy épp a PR-Telekom,televíziós lakások ügye,cseréje. Egyben segítettem a televíziót,hogy ezáltal kedvezőbb,a Félegyháziakat jobban kiszolgáló műsorokat tudjon készíteni. Magam és a bizottság is támogatta a Mártírok u. emeletesek szigetelését. Kérésemre készült el a Mártírok u. elején a beépítési tilalom,mellyel az utca lakóinak kérését tolmácsoltam. Segítettem egyes ipartestületet rendezvények lebonyolítását,ill.a csapadékvíz elvezetés gondjának megoldását (József A.u. emeletes), támogattam a Szakmaközi csatornázását. Sikerült megoldani a Szalay u-i ingatlanok tulajdonviszonyát, reméljük egyszer európaibb színvonalú lesz az a környék is!

Lehetetlenség mindent felsorolni. Ezeken kívül sok aprónak tűnő ügy van. De minden fontos, amit a polgárok annak tartanak.

Hogyan tudná összegezni eddigi tevékenységét?

Politika van a hétköznapokon, a parlamentben, a városházán, akár egy aláírásgyűjtésnél, népszavazás alkalmával, tehát átszövi mindennapjainkat.

De amikor a körzetről van szó és az ott lakókról, akkor ez számomra nem létezik. Nincs bal-és jobboldali körzetlakó!Azt hiszem,a polgárok ezt meg is érezték és mikor megismernek,már el is hiszik e szavakat nekem. Én büszke vagyok arra,hogy sokan, más politikai nézetű ember is megdicsér,biztat és remélem még rám is szavaz!

A siker közös, Mindannyiunk sikere! Én csak építem az odavezető utat!

 

(forrás:Félegyházi Közlöny)

 

Share
comments

A választáskor tett ígéretek és vállalások köteleznek

Megjelent: 2009. december 03. csütörtök
Írta: Supka Éva

Bense Zoltán a 4. sz. körzet képviselője – talán túlzás nélkül állítható - azon kevesek egyike, aki már túltejesítette választási ígéreteit. Beszélgetésünk során nem csak a körzetéért felelősséget érző, a város fejlődését fontosnak tartó képviselőt ismertem meg, hanem a családját mindenek fölé helyező apát, a hazájáért aggódó hazafit és nem utolsósorban a szenvedélyes alpinistát a maga különleges, vadregényes történeteivel. A csendes pedagógus csak ritkán emeli fel a hangját a katedrán, akárcsak a közéletben.

- Nem szeretek feleslegesen beszélni, mint ahogyan értelmetlenül vitatkozni sem. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem is szoktam, hiszen mindent nem tűrök szó nélkül - szögezi le.

Képviselő

Mi vágja ki végképp a biztosítékot?
- Az igazságtalanságot és a hazugságot nagyon rosszul viselem.

Politikus is, így folyamatosan tesztelhető toleranciaküszöb.
- Igyekszem megőrizni a lojalitásom ebben a politikai zűrzavarban. Egyenes tartással vállalom a számomra mindenkor fontos értéket és azok mellett minden körülmények között kiállok. Időnként előfordul, hogy a politika kihátrál mögülem, de én nem változom.

Értékválságról beszélünk manapság. Hol a probléma gyökere?
- Nem látom a család szerepét és fontosságát, pedig ez lenne a társadalom leglényegesebb pillére. Katasztrofális a válások száma, a nehéz életkörülmények miatt nincs gyermekvállalási hajlandóság, feszültségben éli mindenki az életét.

Bizonytalanságban és kilátástalanságban pedig nem lehet egészséges jövőt tervezni. Gazdasági, politikai és erkölcsi válságban várjuk a holnapot egy következmények nélküli országban, ahol az elöljárók példája szerint mindent szabad, felelősség és elszámoltatás nélkül.

A lakásbizottság elnökeként milyen tapasztalatai vannak?
- Nagy öröm számomra, hogy ebben a bizottságban nincsenek politikai viták. A város érdekeit szem előtt tartva hozzuk meg döntéseinket. Talán még az sem hangzik szerénytelenül, ha azt mondom, pozitív változásokat tudtunk elérni az elmúlt két évben.

Nőtt a piaci alapon kiadott lakások száma, tehát több bevételt hoz a városnak. Ez nem jelenti azt, hogy nem vagyunk szociálisan érzékenyek, mert erre is nagy figyelmet fordítunk. Ha jól emlékszem, 463 önkormányzati lakás van. Eddig több mint 90 százaléka volt szociális bérlakás és kevesebb mint tíz százaléka piaci alapú. Szeretnénk egyensúlyba hozni a kettőt és ebben partnerünk a város hatósági osztálya és a felújításokat végző VSZKSZ (Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet)

Ezeket az épületeket is érinti a panel program?
- Ez ugyan nem kötelező feladata a városnak és több,mint száz millió forintjába kerül, de szeretnénk biztosítani a lakóközösségeknek a felújítás lehetőségét. Ez nyílászáró cserét, külső szigetelést, tetőszigetelést jelent.

A saját körzete nagyon elégedett az eddigi munkájával. A közelmúltban még egy kis ünnepséget is rendeztek az Ön tiszteletére.
- Nagyon meglepett és igazán kedves volt a nyugdíjasház lakóitól, de valójában azt teszem, amit vállaltam két éve. A körzetem a belvárosi rész és valóban nagyon sok mindent sikerült megvalósítani, többet is, mint amit ígértem. Nagy előrelépésnek tartom, hogy elkészültek, azaz járdákkal összeérnek a közök.

A Horváth Z. utcától az Attila, Hunyadi, Deák, Mártírok és József A. utcán át a Kápolnáig, sőt, tovább a Móra téren át a Klapka utcáig. Ebben nagy segítséget jelentett Gyenes Attila képviselőtársam és Ficsór József polgármester szándéka is, akik a szomszédos körzetek képviselői. Új térburkolatot kapott a József Attila iskola előtti terület, elkészült az iskolában az akadálymentesítés, mint ahogyan a Családsegítőnél és a Hunyadi utcai orvosi rendelőknél is.

Újabb játékokat sikerült vásárolni a Korond u. és a Móra tér, Molnár B.u. játszóterére, egyben helyi rendeletet is módosítottunk és elkészült a játszóterek rendje. Sikerült új padokat kihelyezni a játszóterek köré, illetve ahol még nem, ott folyamatosan pótoljuk. Lakossági kérésre egyirányú lett a Deák-Hunyadi köz. Megvalósult a Mártírok utcán az útburkolat cseréje, új csapadékvezetők készültek. A körzetben újabb világítótesteket szereltek fel.

Nagy horderejű változás az elmúlt tizenhat évhez képest, hogy sikerült magántulajdonból megvásárolni a Szalay utcai leendő parkoló területét, ami azóta már bekerült a városközpont rehabilitációs programjába is. Szerencsére még tudnék jó néhány dolgot sorolni, ami javította a lakosság életkörülményeit a körzetben. Remélem a közeljövőben a szelektív hulladék gyűjtök is kikerülnek, ez már égető gondja a városnak.

Mi a titka a sikerének, a népszerűségének?
- Hogy népszerű vagyok vagy sem, azt nem tudom, de bevallom, nem ez a fő motivációm. Választást nyertem egy olyan körzetben, ahol nagyon komoly riválisokkal kellett számolnom. A vállalásom pedig kötelez. A körzetem gondjait igyekszem a tőlem telhető legjobban és leggyorsabban megoldani. Mindenki számára elérhető vagyok bármikor. Nincs jobboldali és baloldali lakos, nincs különbség.

Úgy gondolom, hogy ez egy önkéntes szolgálat, amit nem szabad eljátszani, amivel nem lehet visszaélni. Szerencsére megértő és segítő család áll mellettem. Igaz, a lányom és fiam még kicsik, de nagyon fontos lelki bázisaim. A feleségem pedig a biztos hátországot jelenti.

Kisregényt lehetne írni alpinista élményeiről is, alföldiként honnan e nagy szerelem?
- Még gyerekkori a kötődés a Börzsönyhöz, ahol ismerősök, rokonok is élnek. Valóban az a szívem csücske, ha tehetem, ma is szívesen töltöm ott a szabadidőmet. Aztán a főiskolai és egyetemi évek alatt kerültem közelebb a hegyekhez és azóta is a rabja vagyok. A hegymászó szövetség tagjaként is jártam és járom a világot és várom a nagy kihívásokat.

Mi van már eddig a tarisznyában?
- Többek között túrák és mászások a Himalájában, Afrikában, jártam a Pamír csúcsain,az Alpokban a Matterhorn volt a „nagy szerelem”, amit muszáj volt megmásznom. Ez egy 4505 méteres hegy a svájci-olasz határon.

Évekig készültem rá, tanulmányoztam, ismerkedtem vele. Rossz nagyon a hegy statisztikája, sajnos sokan vesztek oda. Akkor is lezuhant előttem egy német mászó, amikor én próbálkoztam vele.  Eldöntöttem, ha sikerül soha többé nem megyek oda. Első nekifutásra megbirkóztam az óriással. Azóta azért voltam már a közelében a feleségemmel, de csak a hegy lábánál csodáltuk meg újra.

Van legalább némi félelem egy-egy út előtt?
- Mindig van. Kell, hogy legyen, mert az tesz óvatossá, megfontolttá. Alázatosnak kell maradni. Itt nem lehet vagánykodni, mert csak te lehetsz a vesztes.

Mit ad a hegymászás élménye?
- Vagy nagyon hosszan tudnék róla beszélni vagy egészen röviden: ez a szenvedély a lélek mélyéről jön, és nem lehet megmagyarázni.

 

Share
comments

Megvendégelték képviselőjüket

Megjelent: 2009. december 03. csütörtök
Írta: -sobert-

Szokatlan eseményre hívtak a hó elején a Hunyadi utcai nyugdíjasház lakói. Mint kiderült, december elején Bense Zoltánt, a körzet önkormányzati képviselőjét látták vendégül a kisnyugdíjból élő emberek.

A nyugdíjasház néven ismert épület a helyi önkormányzat szociális bérlakásait rejti, ahol ebben az évben végeztek felújításokat. Mint Szekercés Lajosné, Margit nénitől megtudtam, újrafestették az épület összes folyosóját, a lakásokat, és vagy harminc erkélyt. Új festést kapott a ház homlokzata is, és sikerült kedvezményesen bevezettetni a Digi TV-ét.

Előadás

– Mindezt Bense úr intézte el nekünk, eddig senki ránk se nézett – mondta el Szekercésné Margit néni, miközben a ház lakásait mutatta. Elmondta, Bense Zoltán segített több lakótársuknak a szociális segély igénylésénél, és a hátrányos helyzetűeknek is sok segítséget ad.

– Ezért találtuk ki, hogy ma este egy kis teával és saját készítésű süteménnyel köszönjük meg azt, hogy ennyit foglalkozik velünk – mondta el többek nevében már a nyugdíjasház társalkodójában Margit néni, miközben Bense Zoltán – aki „civilben” hegymászó – egyik himalájai expedíciójukról készült diavetítéséhez készülődött.

– Akkor ez a kis előadás az én Mikulás napi ajándékom a lakóközösségnek – nyitott a közismerten szűkszavú képviselő, aki ezután közel egy órás előadásában nagy átéléssel ecsetelte az expedíció kalandjait.

 

Share
comments

Kiskunfélegyháza 2. számú választókerület