Kiskunfélegyháza kitüntetettjei

Megjelent: 2010. máj. 26. szerda

 

Kiskunfélegyháza kitüntetettjei

 

 

Kiskunfélegyházán május 23-án délelőtt fél 11-kor tartották a XI. Városalapítók Napja rendezvénysorozatának városi ünnepségét. A vendégeket Ficsór József polgármester köszöntötte, majd Juhász István, a város díszpolgára beszédében az egykori városalapítókról emlékezett meg. Ezt követően adták át a város kitüntető címeit.

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 43/2004. /IV.30./számú rendelete alapján a 2010. március 25-i ülésén hozott 73/2010. számú képviselőtestületi határozatával

Fazekas Ágnes Mária Blandina iskolanővér, leányiskola-igazgató részére az első gazdasági lányközépiskola megalapításáért, a Constantinum Intézmény felvirágoztatásáért, emberöltőn át gyakorolt példamutató pedagógiai munkájáért, szülővárosa szellemi felemelkedéséért tett érdemei elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” posztumusz kitüntető címet adományoz.

Solti Károly énekművész, dalénekes, népdalénekes részére, a magyar nótaéneklés egyik legkiemelkedőbb alakjának, a félegyházi népdalok népszerűsítéséért, országosan elismert, több évtizeden át gyakorolt művészi tevékenysége elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Díszpolgára” posztumusz kitüntető címet adományoz.
A kitüntetést Pintér Györgyi, a művész özvegye vette át.

Kerék Csaba tanár részére több évtizeden át gyakorolt kiváló pedagógiai munkájáért, lelkiismeretes, példaértékű hivatástudatáért, gyermekszeretetéért, a város sportéletét fejlesztő áldozatos tevékenységéért „Kiskunfélegyházáért” kitüntető címet adományoz.

Cseh Jánosné tanár részére több mint négy évtizeden át gyakorolt kimagasló pedagógiai munkájáért, lelkiismeretes, példaértékű hivatástudatáért, a város kulturális, közművelődési életét segítő színvonalas tevékenységéért „Petőfi Emlékérem” kitüntető címet adományoz.

Sörös Józsefné intézményegység-vezető részére három évtizeden át gyakorolt kimagasló pedagógiai, intézményvezetői munkájáért, lelkiismeretes, példaértékű hivatástudatáért „Kiskunfélegyháza Város Ifjúságának Neveléséért ” kitüntető díjat adományoz.

Lukács Ferenc műszaki tanár részére a város zeneművészeti, kulturális és közművelődési életében gyakorlott példaértékű munkájáért, közösséget segítő elhivatott, magas színvonalú tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Közművelődéséért” kitüntető díjat adományoz.

Dr. Molnár Mihályné aljegyző részére a köztisztviselői pályán több mint harminc éven át végzett lelkiismeretes, példaértékű munkájáért, a város egészségügyi és szociális életében kifejtett munkája elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Közszolgálatáért” kitüntető díjat adományoz.

Dr. Kincses Sándor főorvos részére a betegek iránt elkötelezett hivatástudattal, szeretettel végzett négy évtizedes orvosi, gyermekvédelmi és terhestanácsadási munkájáért, a város polgárainak egészségmegőrzéshez nyújtott tevékeny hozzájárulásáért „Kiskunfélegyháza Város Egészségügyéért” kitüntető díjat adományoz.

A Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény Mentálhigiénés Csoport részére a szociális ellátás terén végzett lelkiismeretes, példamutató munkájukért, az idősek iránti elkötelezettségükért, segítőkészségükért „Kiskunfélegyháza Város Szociális Ellátásáért” kitüntető díjat adományoz.
A kitüntetést Joó Imréné csoportvezető vette át.

Nagy Sándor hosszútávfutó részére a város sportéletében gyakorolt példamutató tevékenysége, a hazai és nemzetközi futóversenyeken elért eredményei elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Sportjáért” kitüntető díjat adományoz.

Szecskó Péter grafikusművész részére a város képzőművészeti életét gazdagító több évtizedes, magas színvonalú munkásságáért „Kiskunfélegyháza Város Művészeti Tevékenységéért” kitüntető díjat adományoz.

Dr. Lesznyák József patológus főorvos részére hivatástudattal, odaadással végzett, több évtizeden át gyakorolt orvosi, tudományos és oktatói munkája elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Tudományos Munkáért” kitüntető díjat adományoz.

Buza Ferenc Jánosné Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselő részére a város roma közössége társadalmi integrációjának segítéséért, erősítéséért, történelmük és kulturális értékeik megőrzésében végzett tevékenysége elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Roma Közösségéért Végzett Munkáért” kitüntető díjat adományoz.

Buszlai István Marillen Kft. ügyvezető részére magas színvonalú és kiváló minőségű szolgáltatásért, szakmai vezetésért, a város szociális, közművelődési és kulturális életét támogató tevékenysége elismeréseként „Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért” kitüntető díjat adományoz.

A Kiskunfélegyházi Kenyérgyár kiváló minőségű szolgáltatásért, a város gazdaságának erősítéséért, jó hírnevének öregbítéséért „Kiskunfélegyháza Város Gazdaságának Fejlődéséért” kitüntető díjat adományoz.
A kitüntetést Csikász János ügyvezető igazgató vette át.

Kovács Gizella rendőr százados részére elhivatott, színvonalas munkájáért, az áldozatvédelem és bűnmegelőzés terén végzett lelkiismeretes, példaértékű tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Közbiztonságáért” kitüntető díjat adományoz.


Dr. Medgyesi József állatorvos
részére a lakosság szolgálatában végzett elhivatott, lelkiismeretes állatorvoslási munkájáért, a város állatvédelme érdekében végzett példamutató tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Schleier Sándor kékfestőmester részére a város hagyományainak őrzésében betöltött több évtizedes szerepéért, magas színvonalú szakmai munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Özv. Juhász Sándorné magánkereskedő részére a lakosság szolgálatában emberöltőn át nyújtott lelkiismeretes, példaértékű, magas színvonalú munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Dora Imréné B. Szabó Margit adminisztrátor részére kiváló és példamutató, lelkiismeretes munkájáért, odaadó szolgálatáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Havasi Tibor szociális munkás részére a szociális munka terén végzett elhivatott, példamutató munkájáért, az idősek iránti elkötelezettségéért, segítőkészségéért, emberszeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Dr. K. Csontosné Tompa Anna pedagógus részére négy évtizeden át gyakorolt kimagasló pedagógiai munkájáért, lelkiismeretes, példaértékű hivatástudatáért, gyermekszeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Huszka Edit óvodapedagógus részére három évtizeden át végzett kiváló szakmai munkájáért, példaértékű gyermekszeretetéért, a néphagyományok ápolásáért, a néptánc oktatásában végzett tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- tadományoz.

Meszes Ferencné óvodai dajka részére több évtizeden át végzett kiváló szakmai munkájáért, példaértékű gyermekszeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Szabó Péterné hivatalsegéd részére több mint három évtizedes példamutató, lelkiismeretes munkájáért, odaadó szolgálatáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Vakulyáné Varga Erika gyógypedagógus-logopédus részére kimagasló pedagógiai munkájáért, lelkiismeretes, példaértékű hivatástudatáért, gyermekszeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Erőss Zsolt hegymászó részére példamutató sporttevékenysége, hegymászásban elért kiváló eredményei elismeréseként, a város közművelődésében való rendszeres részvételéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Latkóczyné Pataki Rózsa tanár részére négy évtizeden át gyakorolt kimagasló oktató-nevelő munkájáért, lelkiismeretes, példaértékű hivatástudatáért, színvonalas drámapedagógiai tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Sinkó Kálmánné óvodapedagógus részére több évtizeden át végzett kiváló szakmai munkájáért, példaértékű gyermekszeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Bozó Lajos, a Kiskun Természetbarát Sportegyesület elnöke részére a város sportéletét színesítő szerepéért, a természetjárás népszerűsítése, szervezése terén végzett több évtizedes példamutató munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Karsai Ferenc, a Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola vezetője részére a város sportéletében végzett színvonalas szakmai munkájáért, az ifjúság egészséges életmódra és sportra nevelése terén kifejtett tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.
A kitüntetést átveszi Timafalvi László úr, a Kiskunfélegyházi Asztalitenisz Sportiskola vezetőségének tagja.

Ladányi Lukács üzletkötő részére a Kiskunfélegyházi Vízközmű Társulatban végzett kiváló szakmai munkájáért, a város közösségét, iskolai oktatását, gyermeknevelését támogató évtizedes tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Vasvári Józsefné hivatásos gondnok részére a gyámügy és gyermekvédelem területén, az ifjúság nevelésében végzett több mint három évtizedes lelkiismeretes, példaértékű munkájáért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

Marcényi Csabáné konyhavezető részére a gyermekélelmezés terén négy évtizeden át végzett kiváló szakmai munkájáért, gyermekek és felnőttek iránt érzett felelősségéért, segítőkészségéért, emberszeretetéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.
A kitüntettet külföldi tartózkodása miatt nem tud részt venni az ünnepségen.

Juhász Mihály ügyvezető részére a Juhász Építőipari és Kereskedelmi Kft. magas színvonalú és minőségű szolgáltatásáért, kiváló szakmai vezetésért, a város közművelődését és kulturális életét támogató tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.
A kitüntetett elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ünnepségen.

Kiss Ákos Jenő dalénekes, előadóművész részére a város kulturális életét gazdagító színvonalas zeneművészeti munkájáért, hagyományőrző tevékenységéért „Kiskunfélegyháza Város Képviselőtestülete Elismerő Oklevele”- t adományoz.

 

 

 

Share
comments
Találatok: 3287

Kiskunfélegyháza 2. számú választókerület