Hazaérkeztek a zarándokok Székelyudvarhelyre

Megjelent: 2015. máj. 26. kedd Írta: Bense Zoltán

A megélt érzelmektől-élményektől lelkesülten hangzott fel vasárnap a zarándokének Máréfalvától Székelyudvarhelyig: estére teljes búcsút nyerve érkezett haza a csíksomlyói oda-vissza utat gyalogszerrel járók népes csoportja.

 

punkosd mise rakoczi cent AB-4_b

 

A hálaadás a pünkösdi öröm szétáradását visszahangozták utcahosszan a Lélek-hívó énekek, és a Hazajöttünk, megáldott a csíksomlyói Szűzmária dallama. A meghajtott zászlók, „az egy úton járók” napszítta arca hosszú útról vallott, de a hitben, a Szenttel és a bensőt eltöltő Lélekkel való találkozás derűje túlmutatott a fáradtságon, a hőség megpróbáltatásain.

Pénteken hatszáz-harmincan indultak Székelyudvarhelyről. Szombat hajnalban a Hármaskereszttől nyolcszáz-hetvenöten tették meg együtt a Csíksomlyóra vezető utat. Négyszázhúszan vállalták a hazavezető gyaloglást. Egy fő- és zászlóhajtásnyira megálltak a zarándoklatzáró szentmise korábbi helyszíne, az idei gyalogút kiinduló pontja, a Kis Szent Teréz-plébániatemplom előtt. Az út végén, a Rákóczi Sportcentrumnál sokan ölelték magukhoz az érkezőket: több mint kétezren adtak hálát együtt a három nap lelki ajándékaiért.

 

punkosd mise rakoczi cent AB-3_b

 

A zarándoklatzáró szentmisére érkezőket Botár Gábor plébános fogadta, a főcelebráns László Attila, a Szent György egyházközség plébánosa a hála hangján kért áldást minden megtapasztalt kegyelemért. A hálaadás oltárát számos pap állta körül, köztük Koronkai Zoltán jezsuita, Balla Barnabás pálos szerzetes, Tamás Barna főegyházmegyei ifjúsági főlelkész, Madarász Attila bögözi plébános, Balla Imre segédlelkész és Németh István győri egyházmegyés, peresznyei plébános.

Kémenes Lóránt Zoltán tűri plébános pünkösdi lánglélekkel szólt. Útravalója a pünkösdi emeleti teremben kezdődő mesés történettel indult, s fő kérdése: mi történik egyházközségeinkben, személyesen ennek nyomán bennünk. Gyökössy szavaival buzdított: kezdjünk el Isten szavára figyelni, amit az öröm megléte követ, vagyis a Szentlélek egyik ajándéka. Jézus követésében odaszegődik a Lélek és csodákat élünk meg, hiszen Benne összekapcsolódik a Menny a Földdel, ember az emberrel.

A köszönetek rendjén vastapsot kaptak a szolgálatvégzők, a lenkúti szállásadók és mindenki, aki bármivel segítette a zarándoklatot Az esztendő legkiemelkedőbb ifjúsági miséjén a szokásoknak megfelelően elbúcsúztak a Hálaluja ifjúsági ének- és zenekar végzőseitől. Majd a résztvevő sokaság az ároni áldással kérte Isten segítségét a zarándoklat lelki vezetőire és a szolgáló atyákra. A Lélek testvériségének miséje után még hosszan visszhangzott a lelkesítő éneklés a csak egy mustármagnyi hitről, amely az Istentől való élet mozgatója: pünkösdtől pünkösdig.

 

Forrtás: http://www.szekelyhon.ro

Molnár Melinda

Share
comments
Találatok: 2570

Kiskunfélegyháza 2. számú választókerület