Évtizedes problémára tett pontot az önkormányzat

Megjelent: 2016. október 06. csütörtök
Írta: Bense Zoltán

– A városvezetés és az önkormányzat folyamatos erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy rendezett, esztétikus környezetben élhessünk Félegyházán, hogy az ide látogatókat minden tekintetben európai városkép fogadja. A virágosítás, a köztéri fejlesztések, az utcabútorok karbantartása és gyarapítása mind-mind ennek a következetes fejlődésnek az építőkövei. Azt szeretnénk, hogy ennek a munkának az eredményét minél többen, minél tovább élvezhessék. Éppen ezért hatékonyan kell fellépni minden rongálással, a közösség érdekeit sértő magatartással szemben – foglalta össze Csányi József polgármester a szeptemberi testületi ülést követően a közterület–használatról szóló rendelet megalkotásáról szóló határozat célját.

 

 

 

 

A képviselő-testület szeptember 29-i ülésén egyhangú támogatással üdvözölte az előterjesztést, amelynek értelmében mostantól a közterület-felügyelők helyszíni bírságot róhatnak ki, vagy eljárást kezdeményezhetnek többek között a rongálókkal, szemetelőkkel, vagy az együttélés szabályait más módon súlyosan megszegőkkel szemben. Ilyen például az épített környezetben kárt okozó bárminemű tevékenység, a játszóterek szabályainak megszegése, beleértve az alkoholfogyasztást, dohányzást, másokat zavaró hangoskodást.

Bense Zoltán, a városüzemeltetési bizottság elnöke szerint ezt az évtizedek óta megoldatlan problémát a közterületeken való fokozott jelenlét mellett mostantól a szigorúbb szankcionálás is segíthet orvosolni.

– Közterület-felügyelőink már most is nyújtott műszakban dolgoznak, s belátható időn belül további egy fővel bővítve a létszámot gyakorlatilag késő estig őrködhetnek a közterek rendjén. A bővített létszámmal lehetővé válik jelenlétük munkaidőn túl is a város játszóterein, és azokon a neuralgikus pontokon, ahonnan rendszeresen érkezik panasz rongálásra, hangoskodásra, szemetelésre. Az a célunk, hogy ezek feltárása a polgárőrség, és szükség esetén a rendőrség bevonásával megtörténjen, s ha kell, bírság, vagy más szankció alkalmazásával visszaszorítsuk a közösség érdekeit sértő magatartást.

Juhász László, az önkormányzat városüzemeltetési osztályvezetőjének tapasztalatai szerint ilyen kritikus városrészek például a Móra tér, a Majsai úti lakótelep játszóterei és közterei, amelyek ugyancsak kiemelt figyelmet kaphatnak az új közterület-felügyelő munkába állásával.

Csányi József polgármester hangsúlyozta: a rendelkezés nem a büntetést, hanem a békés egymás mellett élést szolgálja. A városvezetés egy olyan koncepció mentén valósítja meg terveit, amelyben minden korosztálynak és valamennyi érdeklődési kör híveinek helye van, s a kölcsönös tisztelet jegyében szabadon követhetik választott életformájukat. Éppen ezért a Vasas sportpályára benyújtott uniós pályázat elnyerése esetén többek között extrém sportpálya, szabadtéri edzőgépek, és óriási szabad terület áll majd mindazok rendelkezésére, akik energiáikat ily módon szeretnék levezetni.

T. T.

 

Forrás: felegyhazikozlony.eu

 

Share
comments

Képviselők munkában – A Békás kúttól a ravatalozóig

Megjelent: 2016. október 05. szerda
Írta: Bense Zoltán

 

 

Végtelen büszkeséggel mutatja, s közben a jó gazda gondosságával minden apró részletre kiterjedően ellenőrzi is körzete új büszkeségét, a nemrégiben átadott Békás kutat Bense Zoltán, a 2. számú választókörzet képviselője. Nem tagadja: aggódik a rongálók, felelőtlen erőfitogtatók miatt. Ezért is örül az új közterület–használatról szóló rendeletnek, ami a korábbi gyakorlatnál szigorúbb, következetes fellépést tesz lehetővé a közterületek védelmében.

 

 

 

 

– Nemrégiben újítottuk meg a Móra tér virágágyásait övező szegélyeket, de már több helyen sérültek a díszkövek. Többek között ez ösztönzött arra, hogy magam is tevékenyen részt vegyek a rendelet részleteinek kidolgozásában – mondta el a városüzemeltetési bizottság elnöki feladatait is ellátó képviselő.

– Régi személyes vágya volt az egykori Békás kút emlékének méltó megidézése egy igényes, egyszerre hagyományhű és korszerű köztéri alkotással. Elégedett az eredménnyel?

– Kiváló munkát végzett a Szabó Ildikóból, Kis Virágból és Bozóki Istvánból álló alkotói csoport, akiknek köszönhetjük a tervezést és kivitelezést. Az öt méter átmérőjű, köralakban elhelyezett térkő burkolatú medence gránitból készült, ennek közepén kapott helyet a teknősbékákat ábrázoló térplasztika. Az alkotást vízforgató gépészet teszi teljessé, a beruházás magában foglalta a környezet rendezését is. Ráadásul Kovács Ferenc szobrászművész alkotása – amely az egykori szökőkút közepén foglalt helyet – restaurálást követően ugyancsak ide került. Az eredeti terv az volt ugyan, hogy élő teknősöket telepítünk a szökőkútba, de a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának állásfoglalása szerint ez a természet védelméről szóló törvény értelmében nem megengedett. Ennek ellenére elégedett vagyok, s ami ennél is fontosabb számomra, hogy a félegyháziak is azonnal megszerették és magukénak érzik az alkotást.

 

 

 

 

Bense Zoltán tíz éve dolgozik önkormányzati képviselőként. Övé az egyik legnagyobb belterületi választókörzet, amely a szűk értelemben vett városközpontban – az országzászlónál – kezdődik, s tart a kertvárosi Bikahegyen át egészen a parkerdő széléig. Ez a meglehetősen sokszínű terület változatos feladatok elé állítja az itt élők érdekeiért síkra szálló városatyát. Mint mondja, fejlesztési ötletekben kifogyhatatlan.

A 2. számú választókörzet legutóbbi beruházásait számba véve megnéztük többek között az Attila utca 5-7 szám alatt, a tízemeleteseknél megépült járdát és mozgáskorlátozott feljárót, aminek elkészítésével párhuzamosan megtörtént a kertrendezés, virágosítás is. Ugyancsak az Attila utcán sikerült felszámolni a csapadékvíz elvezetés hiányából adódó problémák jelentős részét azzal, hogy kiépült az esővíz csatorna és a lefolyó rendszer. Tökéletes megoldást persze az jelentene, ha új burkolatot is kapna az út, de erre egyelőre nincs pénzügyi lehetőség. Ott jártunkkor éppen grédereztek a Hunyadi utcán, a körzet több pontján folyamatosan dolgoznak a szikkasztók építésén, mélyítésén, karbantartásán, így segítve a csapadékvíz elvezetését. Sokkal könnyebb volna a helyzet – jegyzi meg a képviselő – ha ebben a lakosság nem várna az önkormányzatra.

Az elmúlt időszakban elkészült a mentőállomás belső udvarának csatornázása és térkövezése, megtisztították az Angyalos kutat és kicserélték a sérült tábláját, a Szalai utcán megtörténtek a szükséges garanciális javítások – emel ki néhányat Bense Zoltán a felsorolhatatlanul sok kisebb-nagyobb munkálat közül. A Bikahegy városrészben ugyancsak számos útjavítás, szikkasztó és áteresz építése történt meg, és folyamatosan zajlanak a munkálatok az Alsótemető mellett megvásárolt területeken is. Ez egyben a következő időszak egyik legjelentősebb tervezett fejlesztésének a helyszíne a körzetben, ugyanis a tereprendezéssel párhuzamosan zajlik az új ravatalozó épület terveztetése is. A témában hamarosan lakossági fórumra várja az érintetteket Bense Zoltán és Csányi József polgármester.

 

 

 

 

A képviselőt hallgatva a tervek sora kifogyhatatlan. A Hunyadi utcán járdajavítást, az orvosi rendelőknél kerékpártároló kialakítását, a Korond utca játszótérre új játékelemeket, a Bikahegybe jelentős közvilágítás fejlesztést, a Kökény utcára aszfaltburkolatot, a József Attila utca egy szakaszára csatornahálózatot tervez. Lesz miről beszélni a jövőben is.

 

 

Tóth Timea

Forrás: felegyhazikozlony.eu
Share
comments

Kedvére valók a legújabb városi beruházások?

Megjelent: 2016. október 03. hétfő
Írta: Bense Zoltán

Több beruházás valósult meg az elmúlt időszakban a város közösségi terein. Átadták a Móra téren a Békás kutat, a Kossuth utcán a felújított, térkövezett járdaszakaszokat, és a Horváth Zoltán utcában, a nem is túl régen még szégyenfoltként emlegetett "patkánytanya" helyén kialakított parkot is. Az új Békás kutat sokan megnézik, a parkokat, járdákat érintő beruházások az itt élők szerint pozitívan hatnak a városképre.

 

 

Lantos Gabriella

- Szép lett a Kossuth utcai járda és a Békás kút is nagyon hangulatos. A Horváth Zoltán utcai parkról már hallottam, de még nem láttam. Több társasház öleli körbe, így az ott élők, családosok biztosan örülnek neki. Fontos, hogy minél több zöldövezet legyen, a szép parkok hangulatossá, élhetővé teszik a várost. De nem csak az itt élők szempontjából fontosak a beruházások, egy idelátogató vendéggel is szívesebben, büszkébben megyek végig a rendezett utcákon. A Kossuth utcán kialakított sakkasztaloknál láttam már a játékba belefeledkező embereket, ötletes, interaktív megoldásnak tartom. Érdekessé, a közösség számára még értékesebbé tehet egy teret egy ilyen kezdeményezés. Szeretném, ha a fejlesztések tovább folytatódnának. A Béke térre például ráférne egy új burkolat, és örülnék, ha újra lennének ott padok.

 

Lukács Ferenc (43)

- Tetszik a Szabó Ildikó által tervezett Békás kút, ötletesnek találom. Láttam az új járdaszakaszt is a főutcán, indokolt és hasznos volt ez a beruházás is. A folytatást illetően örülnék, ha sikerülne a főtér átfogó felújítása, részben az itt élők kedvéért, részben pedig azért, mert a városba látogatók a Kossuth utcán és a városközpontban szerzik az első benyomásaikat.Biztató kezdet, ha rendezett terekkel, gondosan kialakított járdákkal találkoznak. Móravárosiként örülnék, ha a Nefelejcs utcát is rendbe hoznák. Ez a meglehetősen forgalmas út mindenképpen megért már egy újraaszfaltozásra.

 

Kovács Ernő (52)

- A városközpontban dolgozok, hallom, hogy sokan beszélnek az újdonságokról, és láttam is azokat. A Kossuth utcán átadott járdaszakasz központi helyen van, nagyon fontos, hogy esztétikus és jól járható legyen. A Békás kút is nagyon tetszik, gyakran járok arra. Annak idején volt szerencsém látni a régi Békás kutat is, és nagyon örülök, hogy a múlt egy darabját a kor követelményeinek megfelelő módon sikerült visszahozni. Izgatottan várom a további beruházásokat, mert jó látni ahogy szépül a városkép.

G. Z.

 

Forrás: felegyhazikozlony.eu

Share
comments

Aszfalt kerülhet a Kökény utcára

Megjelent: 2016. szeptember 29. csütörtök
Írta: Bense Zoltán

 

Ön kérdez – a polgármester válaszol

 

Egy Kökény utcai lakó arról érdeklődik, hogy a városvezetés lehetségesnek tartja-e belátható időn belül a Kökény utca aszfaltozását, vagy legalább murvával való feltöltését? Mint olvasónk írja: „A csatornázásnál itt jártak a kamionok és teljesen tönkretették a földutat.”

 

Csányi József válasza szerint Bense Zoltánnal, az érintett körzet önkormányzati képviselőjével együtt fontosnak tartják ennek az útszakasznak a mielőbbi járhatóvá tételét, tekintettel arra, hogy a Móravárosból a Szilfa utca meghosszabbításaként a Kökény utcán keresztül közelíthető meg a Bikahegyi rész. Ennek megfelelően a 2017. évi költségvetés mélyépítési munkálatok részében a Kökény utca útjának elkészítésére külön költségvetési sort szánnak, ami tartalmazza az adott út alapjának az elkészítését, illetve aszfaltozását 4 méteres szélességben, vízelvezető árkokkal kiegészítve. A költségvetés elfogadását, illetve a közbeszerzési eljárást követően előreláthatólag 2017. június-július hónapban kerül sor ezen útszakasz kivitelezésére.

 

 

Share
comments

A 95 éves Marika néni bringázás közben tévézik is

Megjelent: 2016. szeptember 23. péntek
Írta: Bense Zoltán

Irigylésre méltó fiatalossággal, szellemi frissességgel fogadta 95. születésnapján a városvezetés köszöntését Szamosi Ferencné. A pezsgős koccintás után Mária néni elárulta vendégeinek, Csányi József polgármesternek, Balla László alpolgármesternek és Bense Zoltán önkormányzati képviselőnek, hogy jó kondícióját sportos életvitelének köszönheti. Nemrégiben még Félegyháza utcáin is kerekezett naponta, gyermekei a balesetveszély miatt azonban óvták ettől, így most egy szobabiciklin teker néhány kilométernyit naponta. Mint mondta, ennek is megvan az előnye, mert közben a televíziót is lehet nézni.

 

 

A szépkorú hölgy így összegezte az eltelt 95 évet: „Iparos család gyermekeként 1921. szeptember 30-án Kiskunfélegyházán születtem, iskolába is ide jártam. Az akkori Constantinum Intézményében az apácák növendékeként fejeztem be tanulmányaimat. 1942-ben mentem férjhez, 1944-ben megszületett Bandi fiunk. Közben kitört a háború. A katonatiszt feleségeket és gyermekeiket az orosz csapatok és a front elől lovas kocsi karavánokon menekítették nyugat felé. Az egy éven át tartó viszontagságos nyugat-dunántúli bolyongás után térhettünk csak haza az akkor már egy éves Bandikámmal. Férjem is előkerült a frontról, s megválasztották Kiskunfélegyháza katonai parancsnokának. Ezt követően, mivel férjem eredetileg pedagógus volt, kikerültünk egy Félegyháza környéki tanyasi kisiskolába, ahol 1946-ban Gyuri fiam is megszületett.

Később a városba kerülve férjem a Szabadság téri Általános Iskola igazgatója lett. Innen áthelyezték a József Attila Általános Iskolába, ahol 25 évig volt igazgató. 1982-ben halt meg.

A Petőfi Sándor Gimnázium gazdasági ügyintézője voltam hosszú éveken keresztül. Közben fiaim diplomát szereztek. Gyuri építészmérnök, Bandi tanár lett.

Majd átkerültem a Móra Ferenc Gimnáziumba, ahol szintén gazdasági ügyintézőként dolgoztam. Innen mentem 1977-ben nyugdíjba. Boldog nagymamája vagyok öt unokámnak és négy dédunokámnak.

Hosszú, tartalmas életemet szorgalmas hétköznapjaimnak, egészséges, sportos életvitelemnek és hithűségemnek köszönhetem.”

s. r.

 

Forrás:felegyhazikozlony.eu

 

 

Share
comments

Kiskunfélegyháza 2. számú választókerület