… egy ajtó kinyílt odafenn …

Megjelent: 2016. február 18. csütörtök Írta: Bense Zoltán

 

 

A feltámadás hitével, az örök élet bizonyosságával, Isten akaratában nyugalmat keresve tudatjuk, hogy plébánosunk, dr. Botár Gábor szentszéki tanácsos 2016. február 18-án hajnalban hazatért a Mennyei Atya házába.

 

Téged, Isten dicsérünk, * téged Úrnak ismerünk.

Téged, örök Atyaisten * mind egész föld áld és tisztel.

Téged minden szép angyalok * Kerubok és Szeráfkarok.

Egek és minden hatalmak * szüntelenül magasztalnak.

 

Szent vagy, szent vagy, * erősséges szent Isten vagy!

 

Nagyságoddal telve ég, föld,* dicsőséged mindent bétölt.

Téged dicsér, egek Ura * apostolok boldog kara.

Dicséretes nagy próféták * súlyos ajka hirdet és áld.

Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet.

Vall tégedet világszerte * szent Egyházad ezerszerte.

Ó Atyánk, téged *s mérhetetlen nagy Fölséged.

S azt, ki hozzánk tőled jött le * Atya igaz Egyszülöttje.

És áldjuk veled * Vigasztaló Szentlelkedet.

Krisztus, Isten Egyszülöttje * Király vagy te mindörökre.

Mentésünkre közénk szálltál * szűzi méhet nem utáltál.

Halál mérgét megtiportad * mennyországot megnyitottad.

Isten jobbján ülsz most széket: * Atyádéval egy fölséged.

Onnan leszel eljövendő: * mindeneket ítélendő.

 

Téged azért, Uram, kérünk,* mi megváltónk, maradj vélünk!

Szentjeidhez végy fel égbe * az örökös dicsőségbe!

Szabadítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te örökséged!

Te kormányozd, te vigasztald * mindörökké felmagasztald!

 

Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped.

Bűntől e nap őrizz minket * és bocsásd meg vétkeinket!

Irgalmazz, Uram, irgalmazz; * híveidhez légy irgalmas!

Kegyes szemed legyen rajtunk * tebenned van bizodalmunk.

 

Te vagy Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem!

 

Tamás Barna,

a Kis Szent Teréz Plébánia kisegítő lelkésze

Székelyudvarhely, 2016. február 18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plébános – dr. Botár Gábor

Botár Gábor

Születés helye és ideje: Csíkszentgyörgy, 1964. május 14.

Pappászentelés helye és ideje: Gyulafehérvár, 1989. június 25.

Teológiai tanulmányok: 1983 - 1989, SIS, Gyulafehérvár

Doktori tanulmányok: 2009 - 2014, BBTE, Kolozsvár

Papi jelmondat: „Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít.” (Fil 4, 13)

Szolgálati helyek:

  • 1989 - 1990 Csíkszereda – segédlelkész
  • 1990 - 1991 Székelyudvarhely – segédlelkész
  • 1991 - 1994 Kolozsvár – Szent Mihály – segédlelkész
  • 1994 - 1995 Székelyudvarhely – Bethlen negyed – helyi lelkész
  • 1995 - Kis Szent Teréz plébánia – plébános

 

 

Forrás: http://ksztplb.ro/index.php?page=2

 

 

 

Share
comments
Találatok: 2562

Kiskunfélegyháza 2. számú választókerület